vị trí của một nữ hoàng

•Tháng Sáu 9, 2008 • Gửi bình luận

Khi bạn yêu một cô gái, cô ấy là người bạn mà bạn yêu

Khi bạn yêu cô ấy nhiều đến mức, bạn lệ thuộc vào cô ấy, cô ấy giống như người chủ của bạn.

Khi bạn không yêu cô ấy, chưa yêu hoặc vì nhiều lý do khác, nhưng bạn vẫn bị lệ thuộc vào cô ấy. Chỉ cần nhìn vào cô ấy, là hai đầu gối bạn đã muốn ụp xuống như muốn quỳ, hoặc trong người nảy sinh ra những ý nghĩ, giá như cô ấy cần gì để mình giúp đỡ, giá như cô ấy bị đau chân để mình cõng…Khi đó, bạn đã nhìn thấy một nữ hoàng

( sẽ viết tiếp)

Advertisement